Podatek VAT

Opublikowano 07.01.2018

Podatek od Towarów i Usług (PTU), zwany z j. ang. VAT (Value Added Tax) jest podatkiem pośrednim, pobieranym przy obrocie towarami lub usługami. Jest to zupełnie odrębny podatek od podatku dochodowego od osób fizycznych / prawnych i nie występują tutaj żadne współzależności między tymi rodzajami podatku.

Podatnikami podatku VAT mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Istnieją zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe, co oznacza, że nie każdy przedsiębiorca obligatoryjnie musi zarejestrować się jako podatnik VAT. Podstawą opodatkowania jest obrót (kwota netto). Stawką podstawową jest 23%, jednak dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 8% oraz 5%. Istnieje również stawka w wysokości 7%, naliczana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego oraz stawka 0%, która obowiązuje przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz ich eksporcie.

Podatnik zobowiązany jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego wartość podatku VAT wynikającą ze sprzedaży (podatek należny), pomniejszoną o wartość podatku VAT wynikającą z faktur zakupu (podatek naliczony). W celu rzetelnego rozliczania podatku VAT podatnik zobowiązany jest prowadzić odpowiednie ewidencje, czyli rejestr VAT sprzedaży oraz rejestr VAT zakupu, w których wyszczególnia się m.in. datę sprzedaży/zakupu, dane kontrahenta, wartości netto i VAT wraz z obowiązującą stawką. Wiąże się to ze składaniem deklaracji do urzędu w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Podatku VAT nie podsumowuje się w żadnych rocznych zeznaniach – nie ma tu analogii do podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych.

Na koniec roku należy jedynie dokonać korekty podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych przy jednoczesnej sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Świadcząc bowiem czynności opodatkowane i zwolnione, podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego od środków trwałych w całości, a zobowiązany jest zastosować odpowiedni wskaźnik procentowy.