Karta podatkowa

Opublikowano 01.01.2018

Karta podatkowa dedykowana jest dla indywidualnych przedsiębiorców oraz dla spółek cywilnych, prowadzących działalność wytwórczą lub usługową, bez pracowników, bądź zatrudniających niewielką ich ilość. Konieczne jest również spełnienie wielu warunków zawartych w przepisach.

Podatek w formie karty podatkowej może być opłacany m.in. od usług wytwórczych, handlowych, gastronomicznych, transportowych, medycznych, weterynaryjnych, edukacyjnych lub rozrywkowych. Jego wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz ilości zatrudnionych pracowników. Podatek płaci się co miesiąc w stałej wysokości, niezależnie od uzyskiwanych przychodów (nawet przy braku sprzedaży), pomniejszony o składkę zdrowotną, odprowadzaną do ZUS.

Forma opodatkowania nie wymaga ewidencji księgowej. Należy jednak przechowywać wystawione rachunki lub faktury sprzedaży przez okres 5 lat oraz prowadzić ewidencję pracowniczą w przypadku zatrudniania pracowników. Konieczne jest również składanie rocznego zeznania do Urzędu Skarbowego.

Nie trzeba prowadzić księgowości. Wymagane jest tylko złożenie zeznania rocznego do US.

Brak możliwości rozliczania ze współmałżonkiem i korzystania z ulg podatkowych. Konieczne jest opłacanie podatku bez względu na to, czy w danym miesiącu osiągnięty został przychód. Wysokość podatku jest niska w małych miejscowościach, a mocno wzrasta w miastach z dużą ilością mieszkańców.

Będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych można, lub czasami trzeba zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT. Wtedy równolegle należy rozliczać i odprowadzać do US podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu karty podatkowej) oraz odrębnie rozliczać i opłacać podatek od towarów i usług – VAT.