Kasa fiskalna

Opublikowano 02.01.2018

Używanie kasy rejestrującej w działalności gospodarczej nie zawsze jest obowiązkowe. Zwolnienie przysługuje tym podatnikom, u których kwota obrotu na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku (czyli w 2012 r.) kwoty 20.000 zł. Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, próg ten oblicza się proporcjonalnie do okresu wykonywania danych czynności.

Istnieją jednak czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania bez względu na osiągany obrót oraz niektóre dostawy usług, przy łącznym spełnieniu pewnych warunków.

Moment fiskalizacji należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym, co wiąże się z możliwością odliczenia, lub otrzymania zwrotu z US 90% wartości zakupu kasy, lecz nie więcej, niż 700 zł. Odliczenie to przysługuje także przedsiębiorcom zwolnionym z VAT (podmiotowo), jak również wykonującym wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku (zwolnienie przedmiotowe). Księgowanie zdarzeń dotyczących sprzedaży fiskalnej dokumentuje się w Księdze Przychodów i Rozchodów na podstawie raportów dobowych, lub na podstawie miesięcznego raportu z kasy rejestrującej.