Ryczałt ewidencjonowany

Opublikowano 08.01.2018

ryczałtu korzystają osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Jest on również przeznaczony dla spółek cywilnych osób fizycznych, oraz spółek jawnych osób fizycznych. Istnieje możliwość zatrudniania pracowników. Konieczne jest również spełnienie wielu warunków zawartych w przepisach.

Istnieje szeroki zakres działalności podlegających ryczałtowemu opodatkowaniu. Przepisy prawne zawierają listę rodzajów działalności, które nie mogą być rozliczane w takiej formie. Podatnik opodatkowuje tylko swoje przychody (bez względu na wysokość poniesionych kosztów), pomniejszając je o składki ZUS.

Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju działalności i wynosić może 20% (przy wolnych zawodach), 17% (m.in. przy usługach pośrednictwa sprzedaży, parkingowych, wynajmu aut), 8,5% (m.in. przy działalności usługowej, wytwórczej), 5,5% (m.in. przy działalności wytwórczej, robotach budowlanych), 3% (m.in. przy działalności gastronomicznej, handlowej).

Forma księgowa jest uproszczona – konieczna jest tylko ewidencja przychodów oraz złożenie zeznania rocznego do US. Podatek można opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Istnieje możliwość odliczenia składek ZUS.

Poniesione koszty dotyczące działalności nie mogą być uwzględniane w obliczaniu podatku. Od opłaconego podatku zryczałtowanego nie można odliczać ulg podatkowych.

Będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych można, lub czasami trzeba zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT. Wtedy równolegle należy rozliczać i odprowadzać do US podatek dochodowy od osób fizycznych (korzystając ze zryczałtowanego opodatkowania) oraz odrębnie rozliczać i opłacać podatek od towarów i usług – VAT.