• Zasady ogólne – skala podatkowa

  Zasady ogólne – skala progresywna to jedna z podstawowych form opodatkowania i polega na obliczeniu podatku według skali podatkowej. Wiąże się z prowadzeniem Księgi Przychodów i Rozchodów, bądź Ksiąg Handlowych oraz ze znajomością...
 • Ryczałt ewidencjonowany

  Z ryczałtu korzystają osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Jest on również przeznaczony dla spółek cywilnych osób fizycznych, oraz spółek jawnych osób fizycznych. Istnieje możliwość zatrudniania pracowników. Konieczne jest również spełnienie...
 • Podatek VAT

  Podatek od Towarów i Usług (PTU), zwany z j. ang. VAT (Value Added Tax) jest podatkiem pośrednim, pobieranym przy obrocie towarami lub usługami. Jest to zupełnie odrębny podatek od podatku...
 • Podatek liniowy

  Wybór formy liniowej podatku dedykowany jest wyłącznie dla podatników – osób fizycznych – osiągających wysokie kwoty dochodów rocznych. Ewidencję księgową należy prowadzić za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ksiąg Handlowych. Podatnik...
 • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

  Podatek CIT (z j. ang. Corporate Income Tax) to podatek od dochodów przedsiębiorstw, tj. od osób prawnych oraz spółek. Podmiotami tego podatku są wszelkie osoby prawne oraz spółki kapitałowe...
 • Księgi Handlowe

  Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest łatwym zadaniem, dlatego wymaga zatrudnienia specjalisty lub zlecenia księgowości do biura rachunkowego z...