Zmiana biura rachunkowego to przede wszystkim przeniesienie dokumentacji księgowej.
Dla naszego biura jest to ustandaryzowany proces, gdyż wielu klientów przeniosło do nas swoją księgowość.

Śmiało możemy powiedzieć, że mamy w tym duże doświadczenie.

Krok pierwszy

Nawiązując współpracę z Klientem, który korzystał z usług innego biura, pomagamy w komunikacji z poprzednim księgowym, by sprawnie przenieść dokumenty, wydruki w formie papierowej i elektronicznej.

Krok drugi

Sam proces w dalszej części przebiega już bez udziału Klienta.

Staramy się być również w stałym kontakcie z poprzednim biurem, by uzupełnić brakujące informacje, potrzebne do kontynuacji księgowości.

Krok trzeci

Dane z programu Płatnik, dadzą nam pełny obraz Płatnika i Ubezpieczonych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę techniczną, która dokona przeniesienia baz programowych i Płatnika. Będzie to przydatne przy ew. korygowaniu deklaracji ZUS, dotyczących poprzednich okresów.

Do celu

Specjaliści analitycy, zadbają i zweryfikują księgi podatkowe za poprzednie okresy, skorygują błędy, tak by Klient był spokojny, że wszystko jest już prawidłowo prowadzone.

zadzwoń
601 455 890

NA ZMIANY

JUŻ CZAS