Segmentacja naszych cen zależna jest m.in. od formy opodatkowania, etapu rozwoju firmy oraz ilości zatrudnionych.

Zakres działań księgowych, dla firmy rozliczanej ryczałtowo, jest mocno uproszczony, dlatego też ceny usług biura rachunkowego są adekwatnie niższe.

Firma prowadzona w układzie Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR (najbardziej popularna forma dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) wymaga od biura rachunkowego dodatkowych ewidencji oraz zestawień rejestrów.

Mocno rozbudowaną formą operacji księgowych jest podmiot wymagający rozliczeń w formie Księgi Handlowej KH (najczęściej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, i niektóre duże firmy prowadzone przez osoby fizyczne).

Wymóg prowadzenia ewidencji księgowań każdej czynności finansowej w takiej spółce, pociąga za sobą większy nakład pracy naszego biura.

Ryczałt

od 99 zł
m-c
 • Up to 30 GB
 • Domain
 • 24/7 services
 • Ads discount
 • Cloud hosting
 • Adm free
 • Free vacation
 • Free tax
WIĘCEJ

KH

od 499 zł
m-c
 • Up to 30 GB
 • Domain
 • 24/7 services
 • Ads discount
 • Cloud hosting
 • Adm free
 • Free vacation
 • Free tax
WIĘCEJ